ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εισαγωγικής προετοιμασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

EIΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

Απευθύνεται σε φοιτητές που δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας. Το κόστος αυτού δεν καλύπτεται από το φοιτητικό δάνειο.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Απευθύνεται σε φοιτητές που δεν μπορούν να αποφασίσουν από την αρχή τι θα ήθελαν να σπουδάσουν αλλά και σε αυτούς που χρειάζονται χρόνο για να βελτιώσουν τους βαθμούς τους. Επίσης οι φοιτητές μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους. Το κόστος αυτού καλύπτεται από φοιτητικό δάνειο.

EIΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Απευθύνεται σε φοιτητές που χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση σε συγκεκριμένες ειδικότητες , στις οποίες θα προχωρήσουν αργότερα κάνοντας το πτυχίο τους στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το κόστος αυτού καλύπτεται από φοιτητικό δάνειο.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Οι πιο συνηθισμένοι τίτλοι σπουδών που προσφέρονται από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι:

 • BA (Πτυχίο Τεχνών)

 • BSc (Πτυχίο Επιστημών)

 • BArch (Πτυχίο Αρχιτεκτονικής)

 • BEd (Πτυχίο Εκπαίδευσης)

 • BEng (Πτυχίο Μηχανολόγιας)

 • LLB (Πτυχίο Νομικής)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 • International English Language Testing (IELTS)
 • Cambridge Proficiency
 • GCE
 • TOEFL
 • A-Levels

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Ο απόφοιτος Λυκείου μπορεί να γίνει δεκτός σε Βρετανικά Πανεπιστήμια έχοντας τα εξής:

 • Kαλό βαθμό απολυτηρίου
 • Kαλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ και Διεθνούς Απολυτηρίου (Ι.Β) μπορούν να γίνουν δεκτοί στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι για Πτυχιακές σπουδές στα Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους μέσω UCAS μέχρι τις 15 Ιανουαρίου της χρονιάς που θέλουν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο. Για τις αιτήσεις μετά από αυτή την ημερομηνία πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες , οι οποίες προσφέρονται από το γραφείο μας. Μερικά Πανεπιστήμια δέχονται και αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδα τους.